Video

Cytat dnia

Marzenie to niedziela myśli.

Młodzieżowy wolontariat "Klub Ośmiu"

Młodzieżowy wolontariat pod nazwą "Klub Ośmiu" działa w naszej szkole od kwietnia 2002 roku. Pomocą merytoryczną służy fundacja "Świat na Tak", przy udziale której ten klub powstał.
Program pracy "Klubu Ośmiu" jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły. Osiągnięcie przyjętych w programie klubu celów jest możliwe poprzez:

Wolontariat indywidualny, ciągły

Pomoc osobom starszym (obecnie opiekujemy się trzema osobami starszymi); pomoc rówieśnikom w nauce (gimnazjalny "Bank Mózgów"); pomoc młodszym kolegom w nauce (uczniom szkoły podstawowej); opieka nad obiektami pamięci w naszej miejscowości (pomnik poświęcony żołnierzom i ofiarom walk z okupantem w czasie II wojny światowej).

Wolontariat akcyjny

Zbiórka pieniędzy na rzecz osób potrzebujących (współpracujemy z fundacją "Pomóż i Ty" - zajmującą się pomocą dzieciom niepełnosprawnym); świąteczne zbiórki darów (opiekujemy się sześcioma rodzinami z woj. podlaskiego); symboliczne znicze na Święto Zmarłych (opiekujemy się grobami żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej, znajdującymi się na cmentarzu w Chodorówce); współorganizowanie Wigilii Emerytom i osobom samotnym.

Obecnie klub wolontariatu liczy 25 osób. Opiekunem klubu jest pani Jolanta Wirkowska, . Wolontariusze spotykają się raz w tygodniu: we środy na piątej godzinie lekcyjnej. Członkiem "Klubu Ośmiu" może zostać każdy, kto chciałby poświęcić swój czas dla innych.