Video

Cytat dnia

Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy       "Eurocentr Suchowola"

Zebranie założycielskie odbyło się 01września 1999 r. w Gimnazjum w Suchowoli. W zebraniu uczestniczyły 54 osoby. LUKS "Eurocentr Suchowola" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Gimnazjum w Suchowoli, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

Cele klubu

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
  2. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Współpraca

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem szkoły, Radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi. Klub opiera swoja działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. W ramach klubu działają sekcje: lekkoatletyczna, tenisa stołowego, badmintona, piłki siatkowej. W 2003 roku klub otrzymał sprzęt do uprawiania a w 2003 roku sprzęt do tenisa stołowego ,2004 sprzęt uniwersalny a 2006 sprzęt do uprawiania lekkoatletyki.