Video

Cytat dnia

Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy       "Eurocentr Suchowola"

Zebranie założycielskie odbyło się 01września 1999 r. w Gimnazjum w Suchowoli. W zebraniu uczestniczyły 54 osoby. LUKS "Eurocentr Suchowola" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Gimnazjum w Suchowoli, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

Cele klubu

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
  2. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
  3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
  4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
  6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Współpraca

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem szkoły, Radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi. Klub opiera swoja działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. W ramach klubu działają sekcje: lekkoatletyczna, tenisa stołowego, badmintona, piłki siatkowej. W 2003 roku klub otrzymał sprzęt do uprawiania a w 2003 roku sprzęt do tenisa stołowego ,2004 sprzęt uniwersalny a 2006 sprzęt do uprawiania lekkoatletyki.