Video

Cytat dnia

Marzenie to niedziela myśli.

Samorząd szkolny Gimnazjum w Suchowoli

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Jolanta Rogalska. Zebrania odbywają się w ustalonych terminach. Ogłoszenia samorządu można przeczytać na tablicy ogłoszeń na II piętrze oraz w aktualnościach poniżej.

Członkowie

  • Przewodnicząca: Magdalena Głowicka
  • Zastępca Przewodniczącego: Wiktoria Andraka
  • Skarbnik: Gabriela Wołejko
  • Sekretarz: Wiktoria Andruszkiewicz

Samorząd Uczniowski działa według regulaminu opracowanego na podstawie "Ustawy o systemie oswiaty art.55 z dnia 7 września 1991 r. Z późniejszymi zmianami."

Każdego roku Samorząd Uczniowski ustala Plan Pracy na bieżący rok szkolny. Aby zapoznać się z działalnością Samorządu zapraszamy do czytania aktualności.