Video

Cytat dnia

Marzenie to niedziela myśli.

Biblioteka szkolna Gimnazjum w Suchowoli

 

W roku szkolnym 2016/2017

 

Biblioteka czynna:

Poniedziałek - Piątek: godz.8.00 - 14.00

Biblioteka składa się z trzech pomieszczeń : wypożyczalni, czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

biblioteka

Czytelnicy

Czytelnikami naszej biblioteki są uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy gimnazjum.

Działalność

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i do domu.                                                                           Grupowe i indywidualne formy zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej.                                                           Udział w konkursach organizowanych przez  biblioteki, szkoły i inne instytucje.

W bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki. Zadaniem koła jest pomoc w organizowaniu imprez bibliotecznych i szkolnych: wystaw, kiermaszów, gazetek ściennych, przedstawień oraz wykonywanie prac biblioteczno - technicznych. Wszystkie ważniejsze wydarzenia są opisywanie na stronie internetowej szkoły w zakładce: aktualności i biblioteka. Prezentacje multimedialne i sprawozdania z imprez znajdują się w załącznikach.

Zbiory

Czytelnik w szkolnej bibliotece może korzystać z różnych źródeł informacji, w tym z ośmiu stanowisk komputerowych z dostępem do internetu.

Zbiory biblioteki liczą 6032 pozycje, w tym 2417 podręczników oraz 287 pozycji multimedialnych.
Księgozbiór podręczny zawiera: encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy, atlasy.
Zbiory specjalne tworzą: płyty wizyjne, kompaktowe, kasety magnetofonowe, kasety VHS oraz zbiory ilustracyjne.

Katalogi

Biblioteka prowadzi:

  • Katalogi - alfabetyczny i systematyczny wg UKD oraz katalog zbiorów specjalnych.
  • Kartoteki - zagadnieniową, osobową i tekstową.