Video

Cytat dnia

Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy.

Do 10 listopada 2017r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej UMWP w Białymstoku w zakładce Edukacja – Stypendia - Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce – 2016/2017.  WIĘCEJ

Comments are now closed for this entry