Video

Cytat dnia

Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.

02 października 2017r. uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu informacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez przedstawicieli PP Suchowola. Główny temat spotkania związany był z propagowaniem wśród dzieci i młodzieży właściwych i pożądanych  zachowań społecznych, kształtowaniem kultury pokoju, tolerancji  zrozumienia i unikania zachowań przemocowych.

W związku z rozpowszechnianiem w środowiskach szkolnych przesłania Światowego Dnia bez Przemocy policjanci mieli też okazję do przedstawienia uczniom ich odpowiedzialności prawnej, jako nieletnich i uświadomienia ich o konsekwencjach stosowania różnych form przemocy: fizycznej, psychicznej, czy cyberprzemocy.

Comments are now closed for this entry