Video

Cytat dnia

Nauka bez religii jest kulawa, religia bez nauki ślepa.

W środę 16 listopada 2016r. uczniowie klas II gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez panią Agatę Niemczynowicz – certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii ETAP z Białegostoku. Temat zajęć dotyczył 

cyberprzemocy, zarówno samego zjawiska, jak i konsekwencji prawnych wobec osób stosujących przemoc w Sieci. Drugoklasiści byli przez terapeutę angażowani do wspólnej pracy pełnej inwencji, następnie do refleksji i wniosków.

W efekcie uczniowie otrzymali konkretne wskazówki i rady, jak odpowiedzialnie i racjonalnie korzystać z Internetu, zwłaszcza z portali społecznościowych oraz komunikatorów internetowych, a także do kogo zwrócić się o pomoc, gdyby stali się ofiarami cyberprzemocy

 

Comments are now closed for this entry